ADL-111Q96

绝缘监测表

ADL用于监测绝缘电网与地/安全电缆间的绝缘电阻。适用于 电压为24、110或220V DC的直流网络

联系销售人员 同类产品对比
ADL 111Q96 Front
ADL 111Q96 Angle
ADL 111Q96 Side
ADL 111Q96 Back
ADL 111Q96 Front
ADL 111Q96 Angle
ADL 111Q96 Side
ADL 111Q96 Back

ADL用于监测绝缘电网与地/安全电缆间的绝缘电阻。适用于 电压为24、110或220V DC的直流网络。

ADL有一个带可调 节设置点的继电器输出,并且可配置继电器为NE或ND。

更多信息